PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI NEDİR?

30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” e göre; “İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı” ifade eder.

HANGİ İŞYERLERİ BU DOKÜMANI HAZIRLAMAK ZORUNDADIR?

Yine aynı yönetmeliğe göre patlayıcı ortam “Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım” olarak açıklanmış ve bu dokümanı hazırlaması gerekenler işyerleri şu şekilde tanımlanmıştır; “…Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.

Örnek olarak aşağıda bulunan işyerlerinde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir;

LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri, Un Değirmenleri, Trafo İmalathaneleri, Basınçlı Yanıcı Gaz Tüpü  Depolar, Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri, Fırın veya Elektrostatik Boya Yapılan İşyerleri, Ham Deri İmalathaneleri, Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri, Zeytinyağı ve Diğer Yağ İmalathaneleri, Boya ve Tiner İmalathaneleri, Kimyevi Tahlil Laboratuvarlar, Matbaalar, İlaç Üretim Endüstrisi, Kimyasal Madde Depoları

HANGİ İŞYERLERİ BU KAPSAM DIŞINDADIR?

  1. Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulayan işyerleri (Hastaneler v.b.)
  2. Yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla hizmet veren ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105°C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını kullanan işyerleri (Yemek firmalar, sıcak ve soğuk su üreten işyerleri v.b.)
  3. Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretildiği, işlemlerden geçirildiği, kullanıldığı, depolanıp nakledildiği işyerleri
  4. Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkaran işyerleri,
  5. Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanıldığı işyerleri,

Kapsam dışındadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Fiyat Teklif Formu

 

Lütfen Aşağıdaki İki Haneli Doğrulama Rakamını Giriniz

Patlamadan Korunma Dokümanı Fiyat Teklifi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Nedir?
PKD fiyat teklifi, patlamadan korunma dokümanı hazırlayan firmalardan fiyat teklifi almak isteyen işverenlerin daha hızlı ve pratik şekilde fiyat teklifi almaları amacıyla oluşturulmuştur. Bu şekilde alınan tekliflerin en büyük avantajı, zaman kaybetmeden aynı anda 5 ya da daha fazla PKD hazırlayan firmadan fiyat teklifi alınarak fiyat teklifleri arasında karşılaştırma yapılabilmesidir.

Nasıl çalışır?
– Formda istenilen bilgiler işveren tarafından doldurularak gönderilir. (Formun bir nüshası işverenin E-mail adresine düşer)
– Gönderilen form, OSGB Firmalarım’ın anlaşmalı olduğu 5 ayrı kurumsal PKD firmasının E-mail sistemine düşer.
– İlgili PKD hazırlayan firmaların yetkilileri, formda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak işverene fiyat tekliflerini sunarlar.
– İşveren gelen fiyat tekliflerini değerlendirip en uygun fiyat teklifinden hizmet alımı yoluna gider.